A l'institut  Frederic Martí Carreras s'ha iniciat un expedient de contractació d'una part de la neteja del centre. Per més informació adjuntem el Plec de clàusules administratives particulars i les Prescripcions tècniques de la contractació. El termini per presentar propostes és del 27 d'octubre al 7 de novembre de 2014, ambdós inclosos.


El Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga per als dies 21, 22 i 23 d'octubre. Els grups d'alumnes que han seguit el protocol establert i han comunicat la seva intenció de fer-ne a la directiva són tots els 4t d'ESO,  el 3r D d'ESO i els alumnes de 1r C de Batxillerat. La directiva suggereix que només en facin el dimecres 22 d'octubre que és el dia de la manifestació. A Girona està convocada a les 12h, a la plaça de la Constitució. Els professors impartiran les classes amb normalitat als alumnes d'aquests grups que assisteixin a classe. Els grups d'alumns que NO han presentat la carta a direcció o que ho han fet fora de termini, no tenen el vist i plau de la directiva. Tot i això,  és responsabilitat dels pares decidir si donen el permís per fer vaga o no. Per a més informació sobre el protocol que cal seguir en cas de vaga, visiteu el blog del Consell de Delegats de l'Institut.


La setmana que ve hi ha les REUNIONS GENERALS DE PARES.

Dimarts, 21 d'octubre:

  • 19h pares d'alumnes de 1r d'ESO
  • 20h pares d'alumnes de 2n d'ESO
  • 21h pares d'alumnes de 1r de Batxillerat

Dimecres, 22 d'octubre:

  • 19h pares d'alumnes de 3r d'ESO
  • 20h pares d'alumnes de 4t d'ESO
  • 21h pares d'alumnes de 2n de Batxillerat

Aquest mes de setembre els alumnes de tercer d'ESO, a l'assignatura de ciutadania, i els de 4t ESO, a tutoria, han visitat la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. Dels diferents espais on s'ubica la mostra han fet la visita guiada al Museu del Suro, amb fotografies de F. Català Roca i Txema Salvans.  


Us informem que el centre disposa d’un servei d’atenció a la salut adreçat als i les alumnes i coordinat pel Programa Salut i Escola. Aquest programa de salut és una actuació dels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya i està adreçat als alumnes d’ESO, amb l’objectiu de formar, informar, educar en salut i detectar situacions de risc dels adolescents.

El programa consisteix en dos tipus d’ activitats: les col·lectives, en forma de tallers, xerrades monogràfiques, treballs de grup, etc. i una consulta individualitzada i personal anomenada Consulta Oberta en la qual l’alumne serà atès de forma absolutament confidencial. Els alumnes poden accedir a la Consulta Oberta bàsicament a petició pròpia i en les hores i dies que s’esmenten al capdavall. Una altre via d’accés a la Consulta Oberta és a proposta dels professors, de l’equip psicopedagog del centre, o bé dels propis pares.

Per a més informació, us podeu adreçar a la persona de referència de l’ institut o a la infermera del programa en els telèfons indicats.

La Consulta serà atesa per una infermera del Centre de Salut de Palafrugell, Margarita Mauri Junqué, DILLUNS de 9:30 a 12:30.

mmauri@ssibe.cat   telefon 972610607
Les activitats musicals de dilluns a la tarda estan obertes a tots aquells alumnes que els agrada participar en un grup musical, ja sigui cantant o tocant algun instrument musical. Normalment el contacte es fa a primer curs, i els alumnes que han destacat pel seu treball, el professor de música de l'institut, Santi Puertas, els fa la proposta de poder continuar fent música a 2n en activitat extraescolar. 

El grup està força gestionat pels propis alumnes, tot i que els professor els va guiant i fent suggeriments de repertori o d'incorporació de nous músics, però la idea és que els alumnes participants sentin que tenen un grup propi. És per això que els nous membres han de ser acceptats pels alumnes del grup ja iniciat. 

En aquests moments hi ha dos grups, un de 2n d'ESO i un de 3r d'ESO.

Sempre hi ha espai per a noves formacions, simplement les persones interessades s'han de posar en contacte amb el professor de música de l'institut per estudiar cas per cas.La biblioteca de l'institut ja està oberta a partir d'aquesta setmana. 

L'horari és DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Els alumnes hi poden anar a fer consultes, fer deures i/o llegir.  Allà hi trobaran la Sra. Consol Sallés que els ajudarà en tot allò que els alumnes necessitin a l'hora de fer les tasques encomanades pels professors.

En poden fer ús tots els alumnes de l'institut que hagin pagat la quota de l'AMPA.Torna el "PLA CATALÀ DE L'ESPORT A L'ESCOLA" a l'institut Frederic Martí Carreras.

Activitats previstes:

Piscina: Els dimecres de 15:30 a 16:30. Preu: 20€ per trimestre

Voleibol: Els dijous de 16:00 a 17:00. Preu: 40€ l'any.

Funky: Els  divendres de 15:30 a 16:30. Preu 40€ l'any

Per inscripcions i/o més informació poseu-vos en contacte amb Marta Alvarez (hores del pati)

Si voleu saber més sobre el "Pla Català de l'Esport a l'Escola" continueu llegint


Llegeix més...

Informació interessant per als pares al portal

Família i Escola ATENCIÓ PARES!!         

Els professors de l'IES Frederic Martí Carreras utilitzen el programa on line ieducació per registrar les faltes d'assistència, els retards i les observacions referides al progrés acadèmic i l'actitud dels alumnes. Cada pare/tutor legal té un nom d'usuari i una clau personal per poder consultar aquestes dades des de qualsevol ordinador o dispositiu amb accés a internet.
En el moment de fer la matrícula, vau donar-nos el vostre correu electrònic. A hores d'ara, heu hagut de rebre un mail amb la clau per accedir al programa; si encara no us ha arribat, poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre. Per entrar a ieducació ho podeu fer des de l'enllaç a la web de l'institut o bé directament a marticarreras .ieducació.com


Page 1 / 17 (1 - 10 of 166 Total) Next Page Last Page